Tervetuloa sivuillemme!

Yhdistyksemme toiminta ei rajoitu vain maahanmuuttajien oikeuksien puolustamiseen ja etnisen syrjinnän uhrien auttamiseen. Jos koet joutuneesi koulukiusaamisen, ikäsyrjinnän, tai muun lainvastaisen epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi, ota meihin yhteyttä.

Joutunut uhriksi?

On suotavaa, että jokainen rasismin uhri toisi oman juttunsa julkisuuteen - tilanne ei muuten paremmaksi muutu. Kartoitamme avun tarvetta. Pyrimme resurssiemme mukaan vastaamaan kirjallisiin avunpyyntöihin, neuvomaan ja auttamaan syrjinnän uhreja.

Tiedonkeruu ja tietopankki

Tavoitteena on tunnistaa rasismiin, muukalaisvihaan ja syrjintään liittyvät avaintekijät sekä analysoida niiden kehityssuuntauksia. Tietopankin tarkoituksena ei ole tallentaa kaikkea Suomen rasismia koskevaa tietoa, vaan tallentaa sellaista tietoa, joka seurantanäkökulmasta on tärkeintä.

Rasismin vastainen toimina

Suomen Rasismin Seurantakeskus ry seuraa uusrasismin ilmestymistä Suomessa, tiedottaa viranomaisille ja muille tahoille syrjintään ja rasismiin liittyvistä tapauksista. Voit auttaa meitä tuomalla esiin omia havaintoja tai kokemuksia syrjinnästä.

Viranomaissyrjintä

Kerro kohtaamastasi viranomaissyrjinnästä

Yhdistyksemme kartoittaa myös tietoja ja kokemuksia siitä, miten Suomen viranomaiset reagoivat heidän tietoonsa tuleviin tapauksiin, valituksiin ja ilmoituksiin.

Jos olet joutunut Suomen viranomaisen syrjivän kohtelun kohteeksi ja haluat kertoa syrjinnästä viranomaisten taholta, niin tietoja virheellisestä tai lainvastaisesta menettelystä voi lähettää meille yhteydenottolomakkeella.

Yhdistyksen tehtävät

Suomen Rasismin Seurantakeskus ry

  • seuraa rasismin ilmestymistä Suomessa
  • kerää ja analysoi syrjintäilmoituksia
  • tiedottaa syrjintätapauksista
  • tekee selvityksiä, aloitteita, ehdotuksia
  • harjoittaa valistustoimintaa

Ihmisoikeudet

Syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuus

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä.

Euroopan neuvoston rasisminvastaisen komission raportin mukaan suomalaista rasismia ilmenee yhä koulutuksessa, työelämässä, asumisessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa – eivätkä viranomaiset tee riittävästi asian eteen: Suomea koskeva raportti.